Selecció de dates favorables

Mètode Da Gua

El Mètode Da Gua és un sistema d’anàlisi per a selecció de dates molt precís, en el qual es combinen els Troncs i les Branques dels 4 pilars del destí  de la persona, conjuntament amb els Hexagramas del I Ching. 
Al utilitzar aquesta tècnica és pot calcular amb precisió el dia i l’hora més favorable per a executar qüestions importants i si amb antelació es pot saber el millor moment per a realitzar-les, es tindran més possibilitats d’assolir l’èxit. 

Es poden buscar dates favorables per a qualsevol tipus d’esdeveniment important ja sigui: 
- Posada en marxa de fonts decoratives o piscines *
- Traslladar-se de casa, oficina o despatx 
- Inaugurar una casa o un negoci 
- Començar un viatge important 
- Signar un contracte mercantil, matrimonial o contracte en general 
- Recuperar diners 
- Enderrocar una casa o edifici 
- Comprar o vendre quelcom important 
- Començar moviments de terra, excavar 
- Començar una nova casa o edifici o acte de posar la primera pedra 
- Cavar, sembrar, plantar,… 
- Fer reparacions en una casa o edifici 
- Actes mèdics, intervencions quirúrgiques, iniciar tractaments 
- Festa de casament, bateig,… 
- Convocar una reunió 
- Realitzar trucades de telèfon importants
- Començar una promoció 
- Posar una casa o local a la venda o en lloguer,... 

*En l’apartat de fonts decoratives es poden seleccionar dates per al conjunt de les persones que habiten la casa, o per a un membre en particular de la família  que necessiti obtenir: 
1- o bé sigui Riquesa 
2- o bé suport per assolir fites importants, Fama, Èxit, Reconeixements. 

És recomanable de tant en tant activar de nou l’energia de les fonts, estanys o aigua en moviment en general, netejant-los, canviant l’aigua i buscant una nova data favorable per a engegar de nou la font, aconseguint així una major energia favorable i més probabilitats d’aconseguir els propòsits desitjats. 

Quan les fonts es tanquen per alguna raó, (tall elèctric, per netejar-la, etc.) la data i hora favorable en la que es va engegar deixa de actuar, es per això que si les fonts s’apaguen per alguna causa, es millor engegar-les havent calculat un altre dia i hora favorable depenent del que es vulgui aconseguir i per quina  persona o persones en concret es vol aconseguir la fita.

/