En què consisteix un estudi geobiològic?

Els estudis geobiològics consisteixen en realitzar les mesures i posterior informe escrit de com neutralitzar les diferents radiacions que poden perjudicar la nostra salut tant en les vivendes com en els llocs de treball.

Les mesures es porten a terme amb eines de radiestesia per localitzar les energies nocives que vénen del subsòl com poden ser (venes d’aigua, falles terrestres, línies Hartmann, línies Curry etc.), per localitzar altres energies nocives com poden ser la contaminació elèctrica, electromagnètica i de microones, utilitzarem altres aparells de mesures.

Quin es l’objectiu?
L’objectiu és evitar que aquestes radiacions nocives puguin incidir negativament a la salut produint patologies que en molts casos i amb d’altres mètodes terapèutics són difícils de diagnosticar i tractar.

La geobiologia ens informa que la presència de fortes radiacions procedents del subsòl, ens poden desequilibrar física o psíquicament, que l'existència d'una línia d'alta tensió propera a la nostra vivenda, un transformador, o una deficient instal·lació elèctrica en la nostra casa pot causar-nos seriosos contratemps en el sistema nerviós o immunològic, portant-nos a estats de nerviositat, irritabilitat, mals de cap, esgotament general, malalties, úlceres, dolor, insomni o fins i tot segons les estadístiques a tenir el doble de probabilitats de patir leucèmia o un tumor cerebral.

De cap manera aquests factors estudiats per la geobiologia (contaminació elèctrica i electromagnètica), o dormir sobre de una beta d’aigua o una falla terrestre, es poden considerar malalties per sí mateixes , però si que observem que aquests són els causants de que produeixin desequilibris en el nostre cos suficientment greus per provocar-nos aquestes dolencies o impedir fer front de manera satisfactòria. Al mateix temps també descobrim la positiva influència de les zones harmòniques o neutres, observant la desaparició d'antigues molèsties i la millora en trastorns i malalties cròniques, així com la ràpida recuperació de ferides o traumatismes recents.

L’importància del lloc de descans, el llit, així com el lloc d'estudi o treball, resultaran de vital transcendència, ja que en ells ens hi passem llargues hores sense gairebé ni canviar de posició, de coincidir aquests llocs en un espai harmònic en lo energètic ens farà sentir be, aconseguint el repòs o la concentració desitjada.

Quin és el procediment a seguir?
Cal demanar una cita prèvia per concretar el dia per les mesures si només es vol fer l’estudi geobiològic, si també es fa l’assessoria de Feng Shui ja s’aprofita el mateix dia per prendre-les totes.
És molt important que quan es faci una assessoria de Feng Shui es faci també l’estudi geobiològic, a fi de treure’n el màxim de profit per a la nostra salut.

 
/