Consells pràctics per la casa

Apart de que els materials de construcció, pintures, mobles etc. haurien de ser el més ecològics possible, també s’han de tenir en compte altres factors com:
- el soroll
- la qualitat del aire
- el fred i la calor
- la renovació de l'aire interior és molt important a fi d’evitar l’acumulació del temut gas radó que vé del subsòl i travessa tota mena de construcció, aquest gas no s’arriba a dissoldre, i produeix un augment alarmant en els càncers de pulmó al ser absorbit.
Recordem que les plantes són el sistema de purificació i neteja de l'aire més assequible, estètic i favorable.
- evitar la contaminació elèctrica i electromagnètica, ja que aquesta pot provocar:
- trastorns nerviosos
- esgotament i falta de gana
- irritabilitat i insomni
- pesadesa mental
- depressions o estrès
- canvis de temperatura de la pell o del cos
- alteracions dels electròlits de la sang
- dolors musculars en les articulacions
- alteracions de la visió dels colors vermell - verd
- disminució del número de plaquetes en la sang
- conjuntivitis, parpelles inflades, o sensació de sorra als ulls
- caiguda del cabell etc.
- evitar estar massa a prop de les ones microones i radiofreqüència (telèfons , TV. radio, radars, antenes parabòliques de emissió etc.) ja que provoquen les mateixes alteracions que les anteriors.
- evitar estar dormint, estudiant, o treballant en zones geopatògenes (falles, fissures, corrents d’aigua subterrània, creuaments de línies Hartmann, Curry). 

Què fer contra les radiacions indesitjables?
és evident que avui en dia és impossible protegir-se de totes les radiacions que afecten al nostre organisme, però és important que es comprovi que allà on passem més hores no hi ha radiacions perilloses.
També podem protegir fàcilment el nostre dormitori, el lloc més sensible.
Evitarem que el nostre sistema immunològic es debiliti per l’acció d'aquelles radiacions que es poden suprimir.

- En les instal·lacions elèctriques de les vivendes, hem d'utilitzar cables protegits (cables coaxials) i no posar-los circularment al voltant de l'endoll si no que s’han de posar en forma de estrella.
- no instal·larem conductes principals a prop del llit o a prop del lloc on treballem.
- utilitzarem interruptors que desconnectin automàticament la corrent durant la nit en el dormitori.
- col·locarem una bona presa de terres.

 
/