Consells pràctics per els dormitoris

Els dormitoris són les estances més importants d'una vivenda, és el lloc on el cos i la ment es recuperen de les tensions acumulades durant el dia, per mitja fonamentalment del son reparador. Per això és de vital importància eliminar tots aquells factors que puguin incidir negativament sobre l’organisme, especialment les pertorbacions geofísiques (corrents d’aigua, falles, camps elèctrics o magnètics artificials etc. que puguin perjudicar la persona mentre dorm, també és molt important evitar masses metàl·liques a sota del lloc on es dorm, com per exemple els dormitoris situats a sobre del garatge, els cotxes, les motos i qualsevol altre element metàl·lic pot fer variar el camp magnètic natural just en el lloc on dormim. A ser possible seria convenient separar el lloc on dormim d'on es guarden els cotxes, o on es trobin les calderes de la casa, transformadors etc.

- En els dormitoris, no posarem si és possible el llit prop de cables elèctrics, com ara allargadors ni endolls.
- No posarem una ràdio, un rellotge digital ni un televisor prop del llit .
- No instal·larem tubs fluorescents prop del llit.
- No utilitzar mantes elèctriques.
- El llit, el somier i el matalàs , NO haurien d'estar fabricats amb peces metàl·liques.
- Recordem que tots els aparells elèctrics estan envoltats de camps elèctrics i radiacions, INCLÚS QUAN ESTAN APAGATS , per això es convenient desendollar-los a la nit, pensem també en els aparells que es troben en l’habitació del costat ,ja que les radiacions travessen les parets. 

Un altre aspecte fonamental en la vida és l’acte sexual, que sol realitzar-se en el dormitori, si el llit esta situat en un lloc geopatògen poden produir-se alteracions de la funció sexual, des de la impotència a la incapacitat per assolir l’embaràs per part de la parella o l’avortament.
Quan en les proves mèdiques no s’observa cap causa per a no concebre fills , el problema sol residir en l’esmentat lloc.

Un altre disfunció sexual que sol donar-se quan el llit esta situat sobre una zona alterada, és la impotència en els homes i la frigidesa en les dones, ja que la modificació de la radiació terrestre altera el correcte funcionament de les glàndules endocrines relacionades amb la funció sexual. 

En tots aquests casos la situació sol evolucionar ràpida i favorablement un cop situat el llit en una zona neutra sense alteracions.
Hem de tenir en compte que en el llit passem un terç aproximadament de la nostra vida, d’aquí que la influència de qualsevol estímul favorable o desfavorable tingui una gran incidència sobre la nostra salut, apart que durant el son, el nostre cos allibera les tensions físiques i psíquiques acumulades durant el dia i el nivell de les ones cerebrals baixen al mínim, el que ens permet llevar-nos descansats i a punt per enfrontar un nou dia, si per el contrari ens trobem sobre una zona alterada, les ones cerebrals no poden arribar als cicles més profunds, o bé no ho poden fer durant el temps suficient per a permetre que l’organisme es reequilibri. Això dóna lloc a estats de tensió acumulada i a símptomes com ara sensació d’irritabilitat o cansament al llevar-se, que no són sinó emissaris de problemes més greus que podrien produir-se en un futur si es segueix estant en una zona geopatógena.

També mereix especial atenció i cal evitar, que els banys no estiguin situats dintre del dormitori o en la paret annexa al mateix, cal també tenir especial cura en que les canonades dels desaigües no estiguin pròximes al llit.

 
/